sl Slovenščina

Brez Filtra s Kim Turk: Projekt AmCham Equals – kaj, kdo in zakaj?

 

AmCham Young Leaders Club se zavzema za pozitivne spremembe, ki so potrebne v naših organizacijah in v družbi, s poslanstvom biti vzornik mlajšim generacijam. Sprememba vrednostnega sistema se ne zgodi čez noč in bodoči voditelji moramo poskrbeti, da razumemo izzive sodobnega časa, jih aktivno obravnavamo in iščemo pozitivne zgodbe, ki motivirajo in spodbujajo k spremembam.

Cilj projekta AmCham Equals je povečevanje zavedanja interne AmCham YOUng skupnosti o pomembnosti konceptov vključenosti in enakopravnosti (spolna, narodnostna, rasna, jezikovna, verska, svetovnonazorska, socialna, izobrazbena, ipd.). To je prepoznano kot izziv in tudi znotraj naše skupnosti obstajajo možnosti za izboljšave in bolj vključujoče delovanje. S projektom želimo sprožiti zanimanje za tematiko, spodbuditi empatijo in razumevanje problematike ter razumeti lastno pristranskost in kako ta vpliva na naše delovanje in odločitve.

Pridružite se nam na kavi Brez filtra z vodjo projekta in članico Young Leaders Cluba, Kim Turk, strokovnjakinjo za EU financiranje (EU funding specialist) pri EIT Climate KIC.

 

KDAJ?

V sredo, 10. marca 2021,

od 8.30 do 9.00