sl Slovenščina


O tem, kaj se lahko o uspehu, timskem delu, komunikaciji, motivaciji in poslu nasploh naučimo iz športa in športne psihologije, se bomo pogovarjali s prof. dr. Matejem Tuškom, športnim psihologom in profesorjem na Fakulteti za šport in Filozofski fakulteti v Ljubljani. 

Prof. dr. Matej Tušak je profesor na Fakulteti za šport in Filozofski fakulteti, kjer predava psihologijo in psihologijo športa. Občasno predava na tujih univerzah v Zagrebu, Trstu, Celovcu, Mostarju, Splitu, in Sarajevu. Aktiven je tudi na Inštitutu za šport, kot športni psiholog pa je sodeloval na številnih evropskih in svetovnih prvenstvih ter na olimpijskih igrah v procesu psihične priprave športnikov na tekmovanja. 


Kot avtor različnih knjig in več kot tristo znanstvenih člankov, združuje teorijo s praktičnimi izkušnjami. Vodi predavanja na teme stresa, spoprijemanja s stresom, motivacije, agresivnosti, osebnostne rasti, timskega dela in učinkovite komunikacije.


Matej Tušak znanje iz sveta vrhunskega športa prenaša na podjetja, posameznike in organizacije med katerimi ni malo takšnih, ki pišejo vsaj tako uspešne zgodbe kot naši športniki.


Kdaj in kje?


Torek, 7. maj 2019,


od 17.00 do 19.30,


Ekonomska fakulteta Univerze v Ljubljani, Kardeljeva ploščad 17, Ljubljana.


Prijava:Vabilo velja za udeležence 9. generacije AmCham Young ProfessionalsTM. Prosimo za potrditev udeležbe. V kolikor se dogodka ne boste uspeli udeležiti, pošljite sporočilo na young@amcham.si. 

   AmCham Heroes: