sl Slovenščina

Za sodobnega liderja je komunikacija najpomembnejše orodje. Kar 55 % sporočila dojamemo skozi neverbalno komunikacijo.

Ste že kdaj opazili pri sogovorniku, da s svojo neverbalno komunikacijo ni sporočal to, kar je govoril in vas je to zmotilo? Ste mnenja, da zaradi načina vaše neverbalne/verbalne komunikacije niste dosegli želenih rezultatov? Delujemo na intuiciji, pa znamo to izkoristiti?

Stopite iz cone udobje in se brez zadržka postavite pred kamero.

Neverbalna komunikacija in intuicija z Liljano Cvjetičanin, dipl. psih., kinetik in grafolog

Komunikacijske veščine z mag. Ajša Vodnik

V delavnici »USTVARI VTIS IN IMEJ VPLIV« se bomo osredotočili na tri pomembna področja kredibilnost, povezanost in komuniciranje. Komuniciranje je osnova vsakega odnosa, tudi poslovnega. Za boljše, uspešnejše in učinkovitejše odnose je smiselno nadgraditi komunikacijske veščine in se zavedati pomena dobre komunikacijske zgodbe in vrednot, ki jih komuniciramo. Komuniciranje z občutkom in karizmo, pridobi zaupanje in razumevanje ljudi. Vsak javni nastop, nagovor ali prezentacija je pomemben del vodenja poslovnih liderjev, zato tega ne smemo prepusti naključju. Nastop v medijih pa je način, da ideje in vrednote dosežejo širše množice.

Liljana Cvjetičanin, dipl. psih., kinetik in grafolog

Liljana Cvjetičanin svoje delovanje že več kot petindvajset let usmerja v proučevanje posameznika – človekove notranjosti tako na individualni kot tudi na družbeni ravni. Njeno znanje in ustvarjalnost sta bila v neprecenljivo korist že vrsti podjetji, ki so jo angažirala kor predavatelja in trenerja za pomoč pri ustvarjanju čustveno inteligentne organizacije s pomočjo treninga opazovanja in povečanja sposobnosti empatičnega delovanja tako vodstvenih delavcev, kadrovskih služb in tudi tistih zaposlenih, katerih delo predstavlja moč profita in razvoja posameznih podjetij. Za velika podjetja in finančne sisteme je na podlagi celostne uporabe dveh znanosti, kinetike in grafologije, pripravila že vrsto profilih analiz. Kombinacija obeh ved namreč omogoča zaznavanje posameznikovega zunanjega sveta kot odseva notranjega in opazovalcu sporoča dragocene informacije.

mag. Ajša Vodnik

mag. Ajša Vodnik je v medijski svet vstopila z devetnajstimi kot »mlajša dežurna novinarka« in po osmih letih dela v medijih kot novinarka, televizijska voditeljica in urednica, skupaj s poslovnih partnerjem odprla lastno regionalno televizijo. Po petih letih poslovnega vodenja televizije je svoj delež uspešno prodala. Je magistrica managementa s temo Komuniciranje managerjev velikih slovenskih podjetij z javnostmi.

Danes je izvršna direktorica Ameriške gospodarske zbornice- AmCham Slovenija. Njena strast je proučevanje konceptov poslovnega liderstva, zlasti komuniciranja. Ker želi ohraniti komunikacijske veščine na visoki ravni občasno izobražuje in predava na to temo. Je članica upravnega odbora sekcije mladih Združenja manager. Je članica komisije nagrade za družbeno odgovornost Horus in članica komisije za najboljše zaposlovalce Zlata nit.

V letu 2013 je postala članica izvršnega odbora AmChams in Europe, mreže, ki združuje 45 držav. Njeno največje veselje in učitelji pa so gotovo njeni trije otroci.