sl Slovenščina

Dragi člani in drage članice AmCham Young Leaders Cluba!   

Nov Izvršni odbor YLC si je za vsebinski okvir delovanja v naslednjih dveh letih izbral tematiko ESG (Environmental, Social, Governance), torej okoljske, družbene in upravljavske vidike delovanja družbe. Tokrat vas vabimo na prvi tematski dogodek, kjer bomo v središče postavili meritokracijo. SSKJ pravi, da je to “ureditev, kjer se položaji in funkcije dodeljujejo glede na znanje, izkušnje in uspehe”. Ker je definicija eno, praksa pa nekaj povsem drugega, nas bo zanimalo, kako meritokracija živi v praksi in zakaj je pomembna za zdravo in konkurenčno poslovno okolje.

Na dogodku bomo tako iskali odgovore na vprašanja:

  • Kako razumeti meritokracijo in zakaj je pomembna?
  • Kakšno je meritokratsko delovanje v gospodarstvu in politiki?
  • Katere kompetence, znanja in vrednote naj meritokracija spodbuja?
  • Kako implementiramo, merimo in nagrajujemo meritokracijo?
Z nami bodo Lucija Sajevec, Infinite Pure Solutions in Katapult, dr. Maruša Gorišek, Inštitut za razvojne in strateške analize, in Aleš Lunder, Odvetniška pisarna Senica in partnerji. Pogovor bo vodil Klemen Medved, Direktor projektov, Mercator in član Izvršnega odbora AmCham Young Leaders Cluba.
Ker naše vsebine soustvarjamo vsi člani in članice YLC-ja, vas prosimo in spodbujamo, da REŠITE ANKETO  in prispevate svoj pogled na področje meritokracije. Anketa nam bo v pomoč pri pripravi vsebinskih izhodišč.

GOVORCI

 

Lucija Sajevec je managerka, magistrica ekonomije, podjetnica in voditeljica nove dobe. Je soustanoviteljica Infinite Pure Solutions ter predsednica Sekcije mladih managerjev pri Združenju manager. Osem let je uspešno vodila AMZS. Pod njenim vodstvom se je število zaposlenih povečalo za tretjino na več kot 400, AMZS pa je usmerila v tirnice trajnostne mobilnosti. Za svoje dosežke je prejela naziv Mlada managerka 2019, AmChamovo priznanje Poslovna liderka leta 2022, priznanje GZS za izjemne gospodarske dosežke, z ekipo pa so postali nosilci priznanja Vključi.Vse za raznolikost in vključevanje. Po duši je športnica. Bila je slovenska in avstrijska prvakinja v kartingu.

Kaj je zanjo meritokracija?
»Meritokracija kot družben sistem, v katerem štejejo talent in trud posameznice ali posameznika, je nedvomno tisto, v kar verjamem. Sistem upravljanja ali organizacije, v katerem so posamezniki izbrani ali napredovani na podlagi njihovih sposobnosti, veščin in kvalifikacij, ne pa na podlagi dejavnikov, kot so družbeni status ali povezave, je tisto, kar bi moralo v tem modernem času, šteti.«

 

 

Aleš Lunder je partner v Odvetniški pisarni Senica & partnerji in prepoznan strokovnjak na gospodarskopravnem področju. Soustanovil je odvetniški pisarni CMS REICH-ROHRWIG HAINZ in SCHÖNHERR v Sloveniji, v katerih je bil partner in direktor. Njegova glavna področja dela vključujejo združitve in prevzeme, korporacijsko pravo, prestrukturiranje in insolventnost, bančništvo in finance ter kapitalske trge. Aleš je predsednik nadzornega sveta družbe ETI Elektroelement, ki sodi med pet največjih proizvajalcev varovalk na svetu, ter sopredsedujoči AmCham komisiji za korporativno etiko in transparentnost.

Kaj je zanj meritokracija?
»Meritokracija je mit, ker vsakdo pod ta pojem subsumira, kar mu ustreza, je lahko tudi motor neenakosti in nima določenega oz. določljivega sistema merjenja uspešnosti oz. zaslug.«

 

 

Dr. Maruša Gorišek je magistrica politologije in doktorica sociologije. Je asistentka na Fakulteti za informacijske študije v Novem mestu in znanstvena sodelavka na Inštitutu za razvojne in strateške analize v Ljubljani. Raziskovalno se ukvarja predvsem s konceptom meritokracije, vprašanjem vloge znanja, znanosti in ekspertov v družbi ter s konceptom državljanske znanosti. Je članica Nacionalnega odbora programa za upravljanje družbenih sprememb (MOST) pri Slovenski nacionalni komisiji za UNESCO in prejemnica štipendije ASEF Junior Fellow 2021.

Kaj je zanjo meritokracija?
»Meritokracija je princip spodbujanja znanja in ključen koncept modernosti, a je v praksi odvisna od konteksta uporabe in širših družbenih okoliščin v katere je vpeta.«