sl Slovenščina


 


AmCham Slovenija vas vljudno vabi na AmCham Poslovni zajtrk


Davčno prestrukturiranje kot pogoj za ustvarjanje in ohranjanje najbolj produktivnih delovnih mest.


Pridružite se nam v petek, 8. aprila 2016, od 8.30 do 10.00, Hotel Lev, Vošnjakova ulica 1, Ljubljana.TEMEBo cilj davčnega prestrukturiranja nižanje obremenitve dela in večja konkurenčnost slovenskega poslovnega okolja za pridobivanje in ohranjanje delovnih mest z visoko dodano vrednostjo ?


Izgubljamo kadre, ki k razvoju podjetij in države prispevajo največ. Kako zmanjšati obdavčitev najbolj produktivnih kadrov – inženirjev, raziskovalcev, vodji projektov – in nadomestiti izpad javnofinančnih prihodkov?


Razvojna kapica in sprememba davčnih razredov.


Kako doseči kompromis med socialnimi partnerji?


Davčne olajšave za vlaganja v raziskave in razvoj kot pomemben element za investicijsko klimo v Sloveniji.


 


Pokrovitelj: Medijska partnerja: 


Prijavite se lahko spletni povezavi: REGISTRACIJA


 


 


E-mail: office@amcham.si


+386 (0)8 205 13 50