sl Slovenščina

Akt o digitalnih storitvah (DSA) in nova digitalna regulativa v EU – začetek nove digitalne Evrope?

Se sploh zavedamo, kako bo to vplivalo na naš posel in življenje?

 

  • Se zavedamo pomembnosti reforme digitalnega prostora znotraj EU, ki uvaja nova pravila za vse digitalne storitve znotraj Evropske unije?
  • Ali nova pravila lahko dosežejo ambiciozne cilje Evropske komisije po varnem spletnem okolju za uporabnike in po zagotavljanju pravičnih in odprtih digitalnih trgov?
  • Kakšna bo slovenska usmeritev na področju nove digitalne regulative?
  • Kakšna bo globalna konkurenčnost EU in posamezne države po sprejetju obeh aktov?
  • Ključni pomisleki pri predlagani digitalni regulativi.

 

Z nami bodo:

 

 

Pogovor bo povezovala Špela Ajdišek Robič, vodja pravne službe in prokuristka, Siemens d.o.o., ter članica AmCham Komisije za intelektualno lastnino.