sl Slovenščina


 


POZITIVNA DISRUPCIJA – v industriji ali v lastnem podjetju.

 


Kako hitro odreagirati na potrebe trga in razviti bolj učinkovit poslovni model.

Zakaj re-inovirati samega sebe in pri tem ostati vodilen v svoji industriji.

Kako spremembo poslovnega modela v korporaciji uspešno prenesti na lokalni nivo in obenem spreminjati kulturo podjetja.


 


To so iztočnice aktivnega pogovora z našima gostoma:




KDAJ IN KJE?


 



 



Pogovor z gostoma bo med vašimi vprašanji krmarila Vida Dolenc Pogačnik, COO in vodja za mednarodno sodelovanje AmCham Slovenija.


 


PRIJAVA:



 Število mest je omejeno na 42, velja pravilo first come, first served.

AmCham Exchange bo potekal v angleškem jeziku.


 



Share, learn, connect!



Nove priložnosti in znanja, izmenjava izkušenj iz velikih sistemov in učne ure podjetniške rasti, podjetniška miselnost in proaktivnost, korporacije in MSP, olajšan dostop do novih trgov in iskanje možnih poslovnih partnerjev vse to je AmCham EXCHANGE.