sl Slovenščina

Proaktiven posameznik, soustvarjalec prihodnosti

Prihodnosti ne moremo z gotovostjo napovedovati, lahko jo le predvidimo. Naša naloga je, da prihodnost, ki jo želimo, ustvarimo. Vlada RS se tega zaveda, zato je sredi lanskega leta pristopila k pripravi krovne strateške usmeritve – nove dolgoročne Strategije razvoja Slovenije. Ta obsežen, kompleksen in interdisciplinaren projekt temelji na vse-vključujočem procesu.

Z vami se želimo pogovarjati o tem, kakšno prihodnost si želimo in kaj moramo narediti, da jo bomo skupaj ustvarili. To je ključni korak pri oblikovanju uresničljive dolgoročne strategije razvoja, na podlagi katere bo Slovenija lahko uspevala v vedno bolj globalno povezanem svetu.

Z nami bo Timotej šooš,vodja projekta priprave dolgoročne strategije razvoja Slovenije. Kot slovenski diplomat je bil do nedavnega na Stalnem predstavništvu Slovenije pri OECD v Parizu odgovoren za horizontalne projekte, pred tem je bil svetovalec ministra za zunanje zadeve. Verjame, da je vzpon omrežene družbe ustvaril odprte, kompleksne, dinamične in povezane probleme, ki zahtevajo nove strategije reševanja. Superfinalists 4. generacije AmCham Young ProfessionalsTM.