sl Slovenščina

Preobrazba inženirke v voditeljico

Pridružila se nam bo mag. Sonja Klopčič. Predstavljena bo zanimiva poslovna pot od inženirke, podjetnice, direktorice, predsednice uprave. Vzponi in spusti, uspehi in neuspehi ter izkušnje, spoznanja in pridobljena znanja na tej poti. Za celovito sliko bodo prikazane tudi vzporednice z življenjskimi mejniki in ohranjanje ravnovesja med poslovnim in zasebnim življenjem.