sl Slovenščina

Spoštovani člani AmCham Slovenija,
pred nami je že 24. Redna letna Generalna skupščina, ki bo potekala v četrtek, 15. septembra 2022, ob 16.30 v Grand Hotelu Union, Miklošičeva cesta 1, 1000 Ljubljana.
V mednarodni poslovni skupnosti AmCham Slovenija na prvo mesto postavljamo kulturo dialoga in si prizadevamo za boljše poslovno in življenjsko okolje v Sloveniji. Generalna skupščina je priložnost, da predstavimo rezultate dela in sooblikujemo pot naprej.
Na tokratni Generalni skupščini bomo tudi volili predsednika oziroma predsednico AmCham Slovenija in člane Sveta guvernerjev.
To bo tudi priložnost, da se srečamo v izbranem krogu in nazdravimo uspešnemu letu.

 

Če se Redne letne Generalne skupščine ne morete udeležiti, vas vljudno prosimo, da pooblastite nekoga od zaposlenih, ki bo zastopal interese vašega podjetja. Prav tako lahko pooblastite drugega člana AmCham Slovenija. Pooblastila pošljite najpozneje do 13. septembra na ajsa.vodnik@amcham.si

 

Predlagani dnevni red:

 1. Pozdravni nagovor mag. Ajše Vodnik, generalne direktorice AmCham Slovenija in podpredsednice AmChams in Europe.
 2. Predstavitve kandidatov in volitve za predsednika oziroma predsednico AmCham Slovenija.
 3. Predstavitve kandidatov za člane Sveta guvernerjev AmCham Slovenija.
 4. Poročilo o delu AmCham Slovenija za leto 2021/2022:
 • mreženje in dogodki,
 • zagovorništvo,
 • platforma Young,
 • mednarodno sodelovanje.
 1. Finančno poročilo in poročilo o članstvu.
 2. Poročilo volilne komisije.
 3. Razno.

 

Vsak predstavnik ali predstavnica člana AmCham Slovenija ima pravico kandidirati in biti izvoljen/-a za predsednika/predsednico ali članico/člana v Svetu guvernerjev. Kandidate in kandidatke lahko predlaga Svet guvernerjev ali član/-ica predlagatelj/-ica. V primeru, ko je predlagatelj/-ica posamezni član/-ica, je kandidatura veljavna, če jo pisno podpre najmanj sedem (7) članov/-ic AmCham Slovenija. Morebitne predloge nam pošljite najpozneje do 5. septembra 2022 na sedež AmCham Slovenija, Dunajska cesta 167, 1000 Ljubljana oziroma jih po elektronski pošti pošljite generalni direktorici mag. Ajši Vodnik na naslov ajsa.vodnik@amcham.si.