sl Slovenščina

Spoštovani člani AmCham Slovenija,

vljudno vas vabimo k sodelovanju na 23. Redni letni Generalni skupščini, ki bo tokrat potekala korespondenčno.

V sredo, 29. septembra 2021, boste prejeli povezavo, na kateri bodo izpostavljene tematike dnevnega reda, povezava na volitve za nove članice in člane AmCham Sveta guvernerjev ter podrobnejše poročilo o delovanju AmCham Slovenija.

AmCham Slovenija, poslovna skupnost priložnosti in optimizma, je ena največjih in najbolj aktivnih mednarodnih poslovnih skupnosti v Sloveniji. Ker je za nami leto, polno izzivov in novih načinov delovanja, je sedanji sklic Sveta guvernerjev odločil, da bomo tudi pregled leta naredili nekoliko drugače. Od srede, 29. septembra 2021, do četrtka, 30. septembra 2021, si boste lahko tako virtualno, prek naše spletne strani, ogledali, spoznali in slišali kandidate in kandidatke za Svet guvernerjev ter zanje glasovali. Predstavili vam bomo tudi, kaj smo v preteklem letu skupaj naredili in dosegli.

Vljudno vabljeni, da podate svoje ideje in konstruktivno kritiko na vse tematike dnevnega reda, ki jih bomo z veseljem objavili in dali v razpravo, ali pa zastavite vprašanja članicam in članom/kandidatkam in kandidatom Sveta guvernerjev. Prosimo, da nam to pošljete najkasneje do 20. septembra 2021 na ajsa.vodnik@amcham.si.

Pred nami je še eno leto, polno izzivov in novih priložnosti. Ker ste vir naše energije in temelj našega delovanja vi, izjemni posamezniki, člani AmCham Slovenija, upamo, da bomo še naprej skupaj soustvarjali boljše poslovno in življenjsko okolje v Sloveniji.

Predlagani dnevni red:

 1. Pogovor s predsednikom AmCham Slovenija, Blažem Brodnjakom, predsednikom uprave NLB d.d., in Ajšo Vodnik, generalno direktorico AmCham Slovenija in podpredsednico AmChams in Europe.
 2. Predstavitve kandidatov in kandidatk za člane Sveta guvernerjev AmCham Slovenija.
 3. Volitve v Svet guvernerjev*.
 4. Poročilo o delu AmCham Slovenija za leto 2020/2021:
  – mreženje in dogodki,
  – zagovorništvo,
  – platforma Young,
  – mednarodno sodelovanje.
 5. Finančno poročilo in poročilo o članstvu.
 6. Poročilo volilne komisije
 7. Razno

Vsak predstavnik podjetja, ki je član AmCham Slovenija, ima pravico kandidirati in biti izvoljen v Svet guvernerjev. Kandidate lahko predlaga Svet guvernerjev ali član predlagatelj, sicer pa je kandidatura vsakega posameznika veljavna, če jo pisno podpre najmanj sedem (7) članov. Morebitne predloge nam najpozneje do 19. septembra 2021 pošljite na sedež AmCham Slovenija, Dunajska cesta 167, 1000 Ljubljana, oziroma jih po elektronski pošti pošljite generalni direktorici na naslov ajsa.vodnik@amcham.si.

*Volitve bodo potekale elektronsko, zakoniti zastopnik podjetja (ali od njih pooblaščena oseba) bo lahko med 29. septembrom 2021 in 30. septembrom 2021 do 16.00 ure oddal svoj glas na volitvah za Svet guvernerjev.