sl Slovenščina

 

Iniciativa Učitelj sem! Učiteljica sem! je novo šolsko leto začela odlično.

Ponosni smo, da smo nedolgo nazaj z iniciativo Učitelj sem! Učiteljica sem! osvojili nagrado AmChams in Europe Creative Network Award na ACE Best Practice Conference 2022. Včeraj pa smo znotraj iniciative začeli pisati že novo poglavje Kluba znanja, prav z namenom deljenja najboljših praks med učitelji, ustvarjanja skupnosti pa tudi dviganju ugleda učiteljskega poklica.

Iniciativa “Učitelj sem! Učiteljica sem!” kontinuriano izpostavlja odlične zgodbe slovenskih učiteljev in učiteljic, ki s svojo inovativnostjo, predanostjo učencem in odgovornostjo. Cilj iniciative je dati glas učiteljem, ki svoje delo čutijo kot poslanstvo, ki z izjemno predanostjo iščejo najboljše v učencih in ki so lahko vzorniki bodočim generacijam učiteljev. Verjamemo, da je v odličnih ljudeh ključ, da se lahko začnejo dogajati majhne in velike spremembe, in da bodo pravi ti učitelji s pravo podporo lahko glasniki izboljšav šolskega sistema.

Podobno je v uvodnem delu prvega srečanja Kluba znanja izrazila tudi generalna direktorica AmCham Slovenija mag. Ajša Vodnik in se ob tem ozrla na preteklost, ko so izjemni posamezniki dali idejo za nastanek iniciative ter povedala: “Zame ste učitelji in učiteljice najpomembnejši poklic, saj ste vi tisti, ki spreminjate prihodnost.” Prijazno dobrodošlico nam je izrazil gostitelj, župan Mestne občine Ljubljana, Zoran Janković in se do pomena učiteljskega poklica opredelil tako: “Vzgoja je še vedno na učiteljih. To je poslanstvo!”

V nadaljevanju srečanja smo z dr. Milanom Hosto dobili zanimiv pogled na tekmovalnost v učilnici. Hosta je v svojem predavanju osvetlil pomen tekmovalnosti. Opozoril je tudi na pomembnost povezovanja in skupnosti ter učitelje pozval, da naj mlade naučijo sodelovanja, ne tekmovalnosti.

Učitelj leta, predstavnik Slovenije za izbor Global Teacher Prize, dr. Uroš Ocepek je opozoril na perečo temo sodobnega časa – spletno medvrstniško nasilje. Učitelj tako predstavlja osebo na katero se lahko zanesemo, poleg kolegialnosti pa je pomembno, da se danih obljub tudi držimo. Pravi, da popolnega učitelja ni, a sam vedno vztraja in išče nove načine, kako motivirati svoje učence.

Da je vredno vztrajati dokazujeta tudi vrhunska kuharja Bine Volčič in Luka Jezeršek. Predstavila sta nam pomen deljenja znanja, povezovanja, trdega dela, vztrajnosti in mentorstva. “Vsi rastemo samo s tem, ko se povezujemo in ko delimo svoje znanje drug z drugim,” nam je zaupal Volčič, ko nam je pripovedoval o svojem šolanju in izzivih ob začetku kariere. Jezeršek je med drugim proces šolanja predstavil iz drugačne perspektive: “Osnovna šola je brand, znotraj tega pa imamo posameznike. In če ima ta brend povezavo s sosednjimi šolami, se tam začne community”.