sl Slovenščina

Podjetja A1 Slovenija d.d., AMZS, Knauf Insulation Slovenija, MERKUR in Riko d.o.o. aktivno sodelujejo v projektu Prometej, pobudi, namenjeni izboljšanju korporativnega izobraževanja in razvoja. Ta podjetja ostajajo trdno zavezana izobraževalnim programom projekta, ki so še vedno v teku in so zasnovani za spodbujanje rasti in inovacij znotraj njihovih organizacij.

Ključne sestavine projekta Prometej:

  • Sodelujoča podjetja: Vključenih je 5 vodilnih slovenskih podjetij.
  • Izvedene delavnice: Skupaj je bilo izvedenih 20 delavnic, osredotočenih na različne vidike korporativnega razvoja.
  • Individualna svetovanja: Izvedenih je bilo 125 individualnih pogovorov, ki zagotavljajo osebno svetovanje in podporo zaposlenim.

Gonilna sila teh izobraževalnih pobud so raziskovalne aktivnosti, bilateralna izmenjava izkušenj in primeri dobrih praks med norveškimi in slovenskimi partnerji. Rezultat teh skupnih prizadevanj je obsežen katalog izobraževalnih modulov, ki se osredotoča na usklajevanje poklicnega in zasebnega življenja ter služi kot osnova za tekoče izobraževalne programe. Namenjen je uporabi različnih deležnikov, bodisi za neposredno vključitev v njihove organizacijske strukture (interna izobraževanja) bodisi kot podlaga za oblikovanje ustreznih izobraževalnih programov za zunanje ponudbe.

Poudarki kataloga izobraževalnih modulov:

  • Osrednje teme: Prilagajanje novim realnostim na trgu dela, vključno z delom na daljavo, aktivnim očetovstvom, večjo zastopanostjo žensk na vodilnih mestih, dvojnimi bremeni, različnimi skrbniškimi obveznostmi in ohranjanjem pozitivne organizacijske kulture.
  • Moduli: Katalog vključuje osem izobraževalnih modulov, ki temeljijo na načelih vključevanja, trajnosti in inovativnosti.
  • Vsebina: Smernice za oblikovanje izobraževalnih programov, načela oblikovanja izobraževalnih modulov, sodelovalni pedagoški pristopi, podrobni opisi osmih izobraževalnih modulov in seznam uporabljene literature.

Projekt PROMETEJ financira Norveška s sredstvi Norveškega finančnega mehanizma 2014-2021, ki predstavlja prispevek Norveške k zeleni, konkurenčni in vključujoči Evropi, ter pripadajoča slovenska udeležba preko javnega razpisa za sofinanciranje projektov v okviru programa Izobraževanje – krepitev človeških virov. Za vsebino te spletne strani je odgovoren izključno AmCham Slovenija in zanj v nobenem primeru ne velja, da odraža stališča Nosilca programa.

 

Več o projektu TUKAJ.

 

 

Ministrstvo za kohezijo in regionalni razvoj

Norveški finančni mehanizem

Norway Grants

 

Sodelujemo skupaj za zeleno, konkurenčno in vključujočo Evropo

 

Partnerji pri projektu PROMETEJ: