sl Slovenščina

Slovenija postaja bolj privlačna destinacija za investicije, manjka ji investicij z visoko dodano vrednostjo, je na srečanju s člani Komisije za spodbujanje investicij poudaril mag. Matej Skočir, namestnik generalnega direktorja za podjetništvo, internacionalizacijo in investicije, Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport.

Gost je na začetku podal vpogled v globalne trende tujih neposrednih investicij (FDI). Kljub naraščanju FDI v Slovenijo od leta 2008 ostaja razmerje FDI do BDP države pod evropskim povprečjem, kar kaže na potencial za nadaljnjo rast. Na srečanju so prav tako obravnavali predlagane spremembe Zakona o spodbujanju investicij v Sloveniji, ki naj bi izboljšale preglednost in podporo domačim ter tujim investitorjem. Udeleženci so poudarili pomen jasnih odločitvenih okvirov, hitrejše upravne in sodne postopke, strateške prioritete sektorjev ter maksimiranje vpliva FDI na izvoz in ustvarjanje delovnih mest v razvijajočem se gospodarskem okolju Slovenije.

Pomemben je podatek, da v Sloveniji 1,8% podjetij s tujim ali mešanim kapitalom izvoz za skoraj 50% celotnega izvoza kar pomeni, da so takšna podjetja ključni del slovenskega gospodarstva. Komisija ostaja sogovornik odločevalcev tudi pri oblikovanju nove zakonodaje na področju investiranja.