sl Slovenščina

Člani AmCham Komisije za zdravstvo in kakovost bivanja so se v torek, 27. februarja, srečali prvič v letu 2024. Dogovorili so ključne poudarke naslednjega AmCham Poslovnega zajtrka, ki bo posvečen izzivom slovenskega zdravstva.

Komisija je soglasna, da so naši glavni cilji zapisani v Dokumentu o stališčih in da bo tudi dogodek v marcu sledil rešitvam, ki so zapisane v omenjenem dokumentu. Člani Komisije bolj kot kadarkoli prej poudarjajo pomen kulture dialoga med vsemi deležniki v zdravstvu in zasledovanju vzdržnega, solidarnega, dostopnega in kakovostnega zdravstva, ki v ospredje postavlja bolnika.

Zdravje ostaja tudi v 2024 ena od prioritet AmCham zagovorništva, saj zdravstveni sistem v Sloveniji predstavlja 45000 zaposlenih in skoraj 10 % BDP letno.