sl Slovenščina

Včeraj so se sopredsedujoči osmih delovnih komisij AmCham Slovenija srečali s predsednikom AmCham Slovenija – mag. Blažem Brodnjakom, predsednikom uprave NLB in na novo ustanovljeno svetovalno skupino Zagovorništva AmCham Slovenija. Obravnavali so letošnje glavne teme zagovorništva: zdravje, znanje, mednarodna konkurenčnost, trajnost ter meritokracija in transparentnost. Beseda je tekla tudi o stališčih in področjih delovanja posamezne komisije, njihovi strategiji dela in načrtih za prihodnost zagovorništva AmCham.

V okviru zagovorništva AmCham Slovenija deluje 8 delovnih komisij, v katerih sodeluje več kot 320 predstavnikov podjetij, naših članov, ki so strokovnjaki na svojih področjih.

Udeleženci sestanka so poudarili, kako pomembno je, da so podjetja glasna. AmCham Slovenija bo skupaj z vami, našimi člani, še naprej delovala kot glas naše mednarodne skupnosti in se v duhu kulture dialoga povezovala tudi z različnimi deležniki za doseganje boljšega poslovnega okolja in kakovosti življenja v Sloveniji.