sl Slovenščina

Uspeti. Teh nekaj črk na papirju žene vsakogar, ki deluje v poslovnem svetu. In vsakdo od nas si želi, da bi bili sadovi njegovega dela ob koncu leta vidni v številkah. A vendar, kakšna so merila uspeha poslovnih voditeljev? Se uspeh res lahko (iz)meri (le) v dobičku, donosnosti kapitala, poziciji na trgu, vrednosti delnice podjetja, če to kotira na borzi, in drugih finančnih kazalnikih? Ali je za prepoznavo, da smo na pravi poti, potrebno še kaj drugega?

Da bi lahko naše dosežke (o)krepili na dolgi rok, se je treba vrniti k osnovam in se vprašati: Za kaj ali za koga smo tu in kdo bo podjetje pripeljal do uspeha ali nam pomagal ohraniti doseženo pozicijo? Odgovor je v obeh primerih sila preprost – to so ljudje: naši sodelavci in naše stranke. Če lahko ta odgovor brez zapletov prevedemo v številke oziroma kazalnike, kot sta na primer NPS (net promotor score) in ocena organizacijske vitalnosti, pa se pojavi novo vprašanje: Kako doseči zadovoljstvo obeh skupin ljudi, da bodo ocene teh kazalnikov ne le dobre, ampak pravi pokazatelj uspeha?

In tudi v tem primeru je dobro začeti z osnovami. S tistimi, ki kažejo, kako kulturni smo kot posamezniki. Torej z iskrenim jutranjim pozdravom. S posluhom za druge. Z vztrajnim, a razumljivim in strpnim deljenjem začrtanih ciljev ter razlago, kako jih doseči. Z usmeritvami, ko se sodelavec pri izvajanju vsakodnevnih nalog ali tistih, ki so enkratnega značaja, znajde v precepu. S sodelovanjem in podporo idejam ter aktivnostim ekip sodelavcev. S trdnostjo in odločnostjo, ko je potrebno sodelavcem in strankam stati ob strani, ter s fleksibilnostjo in odzivnostjo, ko pride do sprememb, ki se jim moramo prilagoditi.

Če bomo pri tem sproščeni in pristni, to ne bo omajalo naše strokovnosti. Še več, pravzaprav jo bo celo nadgradilo in spodbudilo nastavke za oblikovanje odprte, razvojno usmerjene in agilne kulture na ravni celotnega podjetja. Kajti vodenje se začne z zgledom – tistim najvišjim – in se nato pretaka po celotni organizaciji. Na podlagi zgleda najvišjih članov organizacije so namreč tudi preostali zaposleni svojim sodelavcem ter strankam pripravljeni ponuditi vsaj enako spoštljiv, prijazen in odprt odnos, ki išče najboljše rešitve, ter na enak način predstaviti storitev ali produkt podjetja. Šele takrat lahko hkrati zares zaživijo tudi preostale aktivnosti, namenjene gradnji delovnega okolja, ki zaposlenim nudi vsa bistvena orodja za uspešno spoprijemanje z raznolikimi izzivi.

Da gre za preverjeni recept, ki na različnih trgih velja tudi v nestabilnih oziroma zahtevnih časih, ko so spremembe stalnica in ko se na svetovni ravni soočamo s pandemijo, mi potrjujejo več kot 20-letne izkušnje pri delu v največji finančno-zavarovalni skupini v regiji Adria z več kot 120-letno tradicijo. Le zdravi in zadovoljni zaposleni, za katere podjetje odgovorno skrbi na vseh ravneh, tudi skozi primerno medosebno komunikacijo, si namreč zavzeto prizadevajo za najboljše rezultate. Njihov trud pa se na koncu leta pozna na vseh segmentih – tudi pri finančnih kazalnikih.

Zato vam v začetku leta 2022 želim predvsem, da vodite z zgledom, ki naj iskreno odseva vašo osebno medčloveško kulturo in s tem spodbudi razvoj kulture podjetja, v kateri se bodo zaposleni z občutkom spoštovanosti in lastne vrednosti zavzeto podali novim uspehom naproti.

 

Mateja Geržina, izvršna direktorica področja za ravnanje z zaposlenimi v Zavarovalnici Triglav