sl Slovenščina

V AmCham Slovenija tudi letos v novo leto vstopamo polni optimizma in energije, s pogledom, usmerjenim v prihodnost.

Rdeča nit, ki bo povezovala naše številne dogodke, mreženja, zagovorništvo, aktivnosti v sklopu platforme YOUng in mednarodno povezovanje, je letos kultura dialoga. Le močna kultura dialoga, ki je podprta z argumenti, je namreč tista, ki nam dovoljuje, da slišimo in da smo slišani. Skozi razvejano mrežo članov iz različnih panog prav s kulturo dialoga povezujemo znanje, ustvarjamo nove ideje in predlagamo konkretne rešitve ter tako delujemo kot glas slovenskih in mednarodnih podjetij.

Tudi v tem letu bomo, prek dogodkov in mreženj, vsem članom omogočili, da bodo lahko na številnih dogodkih spletli nova poznanstva, izmenjali dragocene izkušnje, razširili svoja obzorja in naslovili aktualne tematike. V sklopu zagovorništva bodo lahko člani znotraj AmCham komisij, ki združujejo več kot 320 strokovnjakov iz različnih področij, na ključne odločevalce naslovili teme, ideje in rešitve. V okviru platforme AmCham YOUng, ki naslavlja najbolj perspektivne mlajše posameznike, bomo pripravili številna izobraževanja in dogodke, ki bodo opolnomočila njihov potencial. Še večji poudarek pa bomo namenili tudi mednarodnemu sodelovanju, v sklopu katerega odpiramo vrata slovenskim podjetjem, ki želijo vstopiti na ameriški trg ter odpiramo vrata investitorjem v Slovenijo. Prav tako letos vstopamo v zadnje leto sedeža AmChams in Europe, organizacije, ki povezuje 46 AmChamov v Evropi, na kar smo še posebej ponosni.