sl Slovenščina

Na zadnjem letošnjem AmCham Poslovnem zajtrku smo dobili zmagovalca letošnjega Best of the Best. Naziv najboljše poslovne prakse leta, najboljšega med najboljšimi, Best of the Best 2021, je pripadel Kemijskemu inštitutu s projektom CCEdit (Proof-of-Concept) za razvoj uporabe izboljšanega sistema CRISPR za izbijanje genov v genomu.

V okviru projekta Best of the Best AmCham Slovenija že osmo leto zapored izpostavlja, predstavlja in nagrajuje najboljše poslovne prakse. Izjemni projekti in najboljše poslovne prakse s svojimi inovativnimi pristopi v slovenski poslovni prostor vnašajo nova znanja, pristope, izdelke, procese in poslovne modele. S svojo kreativnostjo in energijo ne motivirajo le zaposlenih v podjetjih, ampak celotno poslovno skupnost, s povezovanjem, sodelovanjem in zaupanjem pa širijo znanje, izkušnje in optimizem v celotni poslovni skupnosti.

Zmagovalca smo izmed treh superfinalistov dobili na AmCham Poslovnem zajtrku »Kultura dialoga«, ki je bil zadnji AmCham Poslovni zajtrk v letošnjem letu. Končna ocena je seštevek spletnega glasovanja, glasov strokovne žirije in glasov občinstva na dogodku. Z največ zbranimi glasovi je prepričal projekt CCEdit (Proof-of-Concept) za razvoj uporabe izboljšanega sistema CRISPR za izbijanje genov v genomu Kemijskega inštituta.

Tomaž Bizjak, predstavnik zmagovalne ekipe, je povedal, da se vsem iskreno zahvaljuje za glasove in za zmago. »Tukaj stojimo kot zmagovalci, ker smo iz vidika znanosti naredili korak naprej proti družbi, predstavili svoje ideje na bolj enostaven način in tako znanost približali ljudem. Slovenija je država, ki želi imeti dostopno zdravstvo, a obstajajo primeri, kot je Špela, ko mora posameznik prevzeti veliko breme. Tukaj skušamo pomagati po najboljših močeh, a vidim signal, da si želimo napredka v zdravstvu,« je povedal predstavnik zmagovalne ekipe. »Naše zdravstvo mora biti ambiciozno, mora biti inovativno in dostopno in upam, da nam bo uspelo dobiti tudi velik projekt centra genskih in celičnih terapij,« je še dodal.

»Rad bi čestital vsem trem finalistom, saj ste prikazali izjemne ideje. Od vas se učimo in vi ste nam navdih,« je povedal Blaž Brodnjak, predsednik AmCham Slovenija in predsednik uprave NLB, in dodal, da je cilj Slovenije odprto in mednarodno konkurenčno gospodarstvo, take ideje pa bodo pomagale Sloveniji in njenemu gospodarstvu v smislu trajnosti in vodilnih idej. »Ker smo v Sloveniji ambiciozni ljudje, ker imamo najboljšo državo na svetu in ker smo majhni, moramo biti konkurenčni. Zato je mednarodna konkurenčnost naš interes in edina pot naprej. Izključevanje ni prava pot, zato upam, da bo naslednje leto vključevalno, da bomo skupaj premagali covid ter da bomo združeni in brez razdorov uspeli izvesti velike reforme,« je še povedal Brodnjak.

Mag. Ajša Vodnik, generalna direktorica AmCham Slovenija, je ob tem povedala: »Vrhunska podjetja, vrhunske ekipe in posamezniki ter vrhunsko znanje so doma v Sloveniji. Bodimo ponosni nanje, podprimo jih vsak na svoj način, trudimo se, da se bodo v Sloveniji razvijali in spreminjali svet na bolje. To znamo, le skupaj pa bomo to tudi zmogli. Čestitke vsem trem finalistom in seveda zmagovalcu Kemijskemu inštitutu, ponovno se je izkazalo, da znanost je odgovor, sploh takrat, ko je še bolj povezana z gospodarstvom«.

Finalisti so bili zmagovalci posameznih kategorij:
★ Inovativnost: Lek: Vision, tehnologija mešane resničnosti v praksi
★ Motivacija: Bankart: Proces razvoja zaposlenih preko vpeljave vloge kariernih vodij
★ Povezovanje: Kemijski inštitut, CCEdit (Proof-of-Concept) za razvoj uporabe izboljšanega sistema CRISPR za izbijanje genov v genomu

Zmagovalni projekt:
Kemijski inštitut, CCEdit (Proof-of-Concept) za razvoj uporabe izboljšanega sistema CRISPR za izbijanje genov v genomu

Leta 2019 je skupina s Kemijskega inštituta vložila patentno prijavo za izboljšavo metode CRISPR, ki predstavlja enega najpomembnejših tehnoloških prebojev na področju ved o življenju v zadnjih letih. Na osnovi te izboljšave je prof. dr. Roman Jerala prijavil in pridobil ERC Proof-of-Concept projekt, poimenovan CCEdit, ki omogoča nadaljevanje razvoja in demonstracije tehnologije v zdravstvene in druge biotehnološke namene. Projekt se je pričel izvajati februarja 2020 in poteka 18 mesecev. CCEdit ima močno poslanstvo. Poleg izboljšave tehnologije za urejanje genov in prenosa v komercialno uporabo, skupina vzpostavlja mednarodno poslovno-razvojno povezavo s tujimi organizacijami. S povezavo s svetovnimi biotehnološkimi središči in farmacevtskimi podjetji lahko projekt doseže večjo prepoznavnost in boljše možnosti za preboj na trg, istočasno pa se s primerom dobre prakse sodelovanja bogati celoten slovenski biotehniški Start-up sektor. Slovenski raziskovalci dosegajo globalno konkurenčne dosežke na področju ved o življenju. Večina teh raziskav pa kljub ekonomskemu in družbenemu potencialu ne doživi nadaljnjega razvoja, zato smo prikrajšani tudi za napredne celične in genske terapije, ki bi lahko postale dostopne našim pacientom. Cilj projekta je tako, da pomanjkanje ključnih razvojnih sredstev in znanj premostimo z viri tujih biotehnoloških središč. Na ta način lahko z omejenimi sredstvi dosežemo napredke pri komercializaciji biotehnoloških in medicinskih inovacij, s tem pa spodbudimo odločevalce, raziskovalce in druge akterje, za aktivnejšo udeležbo pri razvoju domače industrije.

Več o projektu Best of the Best
Best of the Best smo v AmCham Slovenija oblikovali kot vodilo, navdih in pomoč pri prenosu novih znanj ter pozitivnih poslovnih izkušenj. Namen programa je predstavitev in izpostavitev izjemnega dela zaposlenih v podjetjih, ki so člani AmCham Slovenija, ter predstavitev uspešnih zgodb in poslovnih praks, ki so lahko vzor in motivacija za slovensko gospodarstvo.

Trije sklopi – Inovativnost, Motivacija in Povezovanje – so zasnovani kot osnovna tematska izhodišča. Podjetja v slovenski poslovni skupnosti svoje izjemne poslovne prakse prijavijo na razpis, nato pa Komisija AmCham Best of the Best, skupina izjemnih posameznikov in glasnikov dobrih poslovnih praks, izbere 9 finalistov, po tri v vsakem sklopu, ki se nato predstavijo širši poslovni skupnosti. Zmagovalci posameznega sklopa postanejo superfinalisti in se potegujejo za naziv najboljšega med najboljšimi, Best of the Best. Zmagovalca razglasimo na končnem dogodku, zmagovalcu pa poleg laskavega naziva najboljšega med najboljšimi pripade tudi nagrada – naslednje leto postane Patron član AmCham Slovenija, dobi izobraževanje za celotno ekipo po svojem izboru in prejme letalsko karto za potovanje v ZDA, ki jo podarja partner potovanj Nomago.

Posebna zahvala pri projektu Best of the Best gre podpornikom in partnerjem programa, generalnima pokroviteljema, Zavarovalnici Triglav in NLB, ter partnerjema programa, Nomago in Luna\TBWA.