sl Slovenščina

Slovenijo na poti do digitalizirane države ovira pomanjkanje IKT strokovnjakov, kar predstavlja veliko težavo za gospodarstvo in družbo. Digitalizacija omogoča avtomatizacijo ter kakovost zbiranja in strukturiranja podatkov. Za državo to pomeni transparentno in učinkovitejše delovanje, državljanom pa izboljša kakovost življenja in približa dostop do javnih storitev. Nujno je, da mlade navdušimo nad tehničnimi znanji, posebno pozornost pa moramo nameniti tudi dekletom. To so ključni poudarki današnjega AmCham Poslovnega zajtrka.

Na njem so sodelovali Mark Boris Andrijanič, minister za digitalno preobrazbo RS, Alexa Joyce, Digital Transformation & Skills Director, Public Sector Education, EMEA, Microsoft, mag. Edita Krajnovič, direktorica družbe Mediade in izr. prof. dr. Peter Gregorčič, Fakulteta za strojništvo. Pogovarjali so se o ustreznih ukrepih in korakih, ki jih je potrebno narediti do celovite digitalizacije države.

Na današnjem zajtrku smo predstavili tudi 18 ukrepov, ki jih je predlagala AmCham komisija pripravljeni na prihodnost, v okviru projekta Partnerstvo za spremembe. Vsi udeleženci so se strinjali, da so predstavljeni ukrepi prava pot za omilitev trenutnega stanja pomanjkanja IKT strokovnjakov ter predstavljajo tudi učinkovite rešitve za izboljšanje stanja v prihodnosti.

Minister Mark Boris Andrijanič je izpostavil, da je bilo v zadnjem času na tem področju narejeno izjemno veliko, med drugim je izpostavil tudi nedavno sprejet zakon o spodbujanju digitalne vključenosti. Meni, da bi morali več pozornosti nameniti digitalni vključenosti starejših, saj več kot polovica odrasle populacije ne obvlada digitalnih veščin. A istočasno je nujno navduševati tudi mlade nad znanji in poklici prihodnosti. Velik problem je namreč pomanjkanje interesa med mladimi, še posebej med puncami, tu vidi največji naravni potencial naše države. Tehniške poklice je potrebno narediti privlačne že prek izobraževalnega procesa. Poudaril je, da je ključno povezovanje z gospodarstvom in vzpostavljanje razvojnih centrov, kjer se lahko mladi na prvo roko spoznajo s tehnologijo.

Poleg tega je minister izpostavil pomen konkretnih ukrepov, ki lahko že na kratek rok dajo rezultate, saj ne potrebujemo korenitih reform ampak le prilagoditve. Nujno pa je, da mladim zagotavljamo okolje, ki bo privlačno in bo ne le zadržalo strokovnjakov v Sloveniji, temveč jih bo tudi pritegnilo iz tujine. Ustvariti moramo okolje, ki bo ljudi privabljalo v Slovenijo. Eden od načinov za to, je tudi bolj agilna javna uprava, ki bo tako slovenskim kot tujim strokovnjakom zagotovila manj birokracije in olajšala tako osebna kot profesionalno življenje. Posebej pa je poudaril, da je ključ do vsega sodelovanje: »Digitalna preobrazba je timski šport v katerem lahko Slovenija zmaga le, če igramo skupaj.«

Mag. Edita Krajnovič je podobno izpostavila pomen vključevanja mladih pri krepitvi njihovega navdušenja. Mladi morajo sami pokazati kaj jih zanima in kaj hočejo. Izpostavila je, da smo Slovenci narod inženirjev in da moramo biti na to ponosni.

Zaradi teh in podobnih izzivov so na ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport ustanovili tudi službo za digitalizacijo izobraževanja. Vodje službe dr. Igor Pesek je poudaril, da bo potrebna tudi celovita prenova učnih načrtov, s pomočjo katere bodo lahko naslovili tudi digitalne kompetence. Kot eno od rešitev je navedel tudi uvedbo predmeta računalništvo in informatika, s čimer so se strinjali vsi govorci.

Dr. Peter Gregorčič je ocenil, da je eden večjih problemov pomanjkanje ugleda in prenizke plače pri deficitarnih poklicih. S tem se je strinjal tudi minister Andrijanič, ki je poudaril, da potrebujemo tudi bolj pozitivno ustvarjalno okolje:« Več optimizma, prosim!« Poleg tega je mnenja, da moramo že danes, ne le v prihodnosti več pozornosti nameniti večji prilagodljivosti učnih programov. Izjemnega pomena pa je tudi dovolj vlaganja v učitelje: »Učitelj je ključen faktor, ki mladostniku predstavi neko smer kot privlačno

Alexa Joyce iz Microsofta je pozornost namenila pomenu fleksibilnega poslovnega okolja. Ocenila je, da bo potrebno v Evropi v prihodnje bolj vzpodbujati rast digitalnega gospodarstva. Meni tudi, da lahko iz izkušnje s pandemijo in pospeškom digitalizacije v učnih procesih, naredimo hiter kvalitativen korak naprej v uporabi tehnologije. Zaradi pandemije so se namreč spremenila pričakovanje vseh: študentov, učencev, učiteljev in staršev. V prihodnje bo tako potrebna večja stopnja prilagodljivosti na vseh področjih delovanja.

Generalna direktorica Microsofta, Barbara Domicelj je zaključila, da moramo Slovenijo narediti bolj privlačno za tuje strokovnjake. Zmanjšati moramo birokratske ovire in olajšati zaposlovanje tudi za tuje strokovnjake v Sloveniji.