Od najmanjših do največjih: na AmChamovem kavču

Kaj se zgodi, ko se na AmChamov kavč usedeta malo podjetje in velika korporacija? Zgodi se iskriva izmenjava iskrenih zgodb o poslu in ljudeh. Zgodi se izmenjava znanja: izkušenj iz velikih sistemov in učnih ur podjetniške rasti. Zgodi se predstavitev primerov izjemnih praks in iskanje pravih rešitev na vsaj dva različna načina. Zgodi se povezava najboljših idej iz obeh svetov, podjetniškega in korporativnega. Zgodi se AmCham EXCHANGE.