en English
V četrtek, 3.10.2013, se je v Vrtcu Ciciban, Enota Ajda, Šarhova ulica 29, 1000 Ljubljana, odvijala prostovoljska akcija podjetja Petrol d.d.

V vrtcu Ciciban so bili zelo veseli pomoči prostovoljcev pri lažjih obnovitvenih delih in pomoči pri skrbi in negi otrok (druženje z otroci v okviru dnevnega varstva, spremljanje otrok na izletih in sprehodih).

Ekipa prostovoljcev iz podjetja Petrol se je odzvala prošnji za pomoč vrtca Ciciban, Ljubljana v enoti Ajda. Ravnateljica ga. Marija Kermavnar je bila povsem navdušena in zadovoljna, da se v teh časih, ko sosed sosedu ne pomaga, podjetja odločijo za tovrstne akcije. Prebarvali so oplesk, ki je bil popisan z grafiti, betonska korita, otroška igrala, pokosili travo na igriščih, uredili živo mejo. Otroci vrtca Ciciban pa bodo lahko lepo jesen uživali v osveženih igralih, ki so zdaj videti kot nova – veselih in prijetnih barv.

»Barvo smo sprali iz sebe. Dobra volja ostaja.« Jan Dobrilovič

“V Petrolu prostovoljstvo vidimo kot pozitivno energijo, ki ustvarja priložnosti in povezuje posameznike. Veliko malih zgodb, ki skupaj tvorijo boljši jutri. Z velikim veseljem smo se pridružili akciji ter na svoj način dodali kamenček v mozaik dobrega”. Rok Cuderman, direktor Področja marketing

V Vrtcu Ciciban izvajajo dnevni program za predšolske otroke v šestih enotah na sedmih lokacijah. Zavedajo se, da je osnovni pogoj za uspešen razvoj otroka dobro počutje v vrtcu in doma, zato želijo vsakemu otroku nuditi varno, spodbudno učno okolje za njegov razvoj in učenje.

Otrokom omogočajo doživljanje sveta s čustvenega, intuitivnega, socialnega in spoznavnega vidika. Skrbijo za uravnoteženo bogato ponudbo dejavnosti z upoštevanjem individualnih razlik v razvoju. Vzgojno delo gradijo na otrokovih zmožnostih, pridobivanju novih doživetij, izkušenj, spoznanj in otrokom postavljajo smiselne zahteve, ki omogočajo aktivno učenje. Otrokom razvijajo pripadnost socialni skupini, omogočajo jim druženje po interesih ter jim nudijo izkušnje in spoznanja o raznolikosti njihovega okolja. Otroško igro pojmujejo kot način otrokovega razvoja in učenja in kot najbolj naravno dejavnost, v kateri se uresničujejo temeljna načela predšolske vzgoje.