en English
Aleksander Zalaznik, generalni direktor Danfoss Trata, je dogodek ocenil kot zelo prijeten, všeč mu je bila sproščenost in navdušili so ga otroci, ki so zapeli pesem »Ko si srečen«:

“S skupnimi močmi smo danes na obraze otrok in vzgojiteljev pričarali res vesele in zadovoljne nasmehe. Ponosni smo, da smo bili letos del akcije Vračamo družbi! Donacija naših izdelkov Osnovni šoli Nevlje bo učencem in učiteljem omogočila prijetnejše bivanje v okolju, vodstvu šole pa varčnejšo porabo energije. V Danfossu se še posebej trudimo, da skrbimo za prijetno delovno okolje. Zato verjamemo, da bodo tudi otroci v šoli bolj ustvarjalni, radovedni in se bodo razvijali v uspešne in odgovorne posameznike, ki bodo čez leta še sami vračali družbi na svoj način.

V Danfoss Trati se redno in aktivno vključujemo v lokalno skupnost, v katero doprinašamo z družbenim in finančnim kapitalom. Pobudo s strani AmChama, ki v tem tednu organizira teden korporativnega prostovoljstva smo seveda z veseljem podprli. Tokrat smo se odločili, da bomo naše izdelke podarili OŠ Nevlje v Občini Kamnik. Za Kamnik smo se odločili predvsem zato, ker tam deluje naš kompetenčni center za prenosnike toplote. S svojim znanjem in izdelki (ventili in radiatorske termostatske glave) bomo pomagali omenjeni Osnovni Šoli pri delni toplotni obnovi objekta.

Menim, da je naša družbena odgovornost do lokalnega okolja v prvi vrsti ta, da ustvarjamo nova delovna mesta, za zaposlene pa motivacijsko delovno okolje. Danfoss igra aktivno vlogo v globalnem trajnostnem razvoju, kjer družbena odgovornost ter skrb za ljudi in okolje hodita z roko v roki z uspešnim poslovanjem. Neprestano krepimo svoja prizadevanja, saj verjamemo, da bo končni rezultat še boljši, če bodo zaposleni zadovoljni, če bo poraba virov čim manjša in če bo podjetje uspešno etično in ugledno. Trudimo se biti vredni pričakovanj naših deležnikov, kar se odraža v načinu našega vsakodnevnega poslovanja danes in v prihodnje.”

Kakšne CSR strategije še imate, kako še pomagate družbi?

V Danfossu smo:

Zavezani okolju: Visoka okoljska zavest je že vrsto let del Danfossove strategije in se ne odraža le pri naših izdelkih, ampak tudi v poslovnih procesih. Redno spremljamo kazalce vplivov naše dejavnosti na okolje, ki že vrsto let zapored kljub povečanju prihodkov kažejo stabilno porabo naravnih virov. Posebno pozornost posvečamo skrbi za zniževanje količine odpadkov in njihovo ločevanje.

Družini prijazno podjetje: Že od nekdaj si prizadevamo za uspešno usklajevanje poklicnega in družinskega življenja zaposlenih. Leta 2012 smo prejeli certifikat Družini prijazno podjetje, s katerim nadgrajujemo že prej v Trati sprejete ukrepe na tem področju.

Sodelovanje z zunanjimi institucijami: Znanja in izkušnje zaposleni radi izmenjujemo z zunanjimi deležniki. Stalnica je sodelovanje z izobraževalnimi in znanstveno-raziskovalnimi ustanovami, med njimi z Inštitutom Jožef Stefan, kjer z vključenostjo v raznovrstnih raziskovalnih projektih nadgrajujemo in bogatimo svoje raziskovalne zmožnosti.

Podpora neprofitnim dejavnostim: Vsako leto podporo izkažemo Športnemu društvu Invalid Ljubljana, Danfossov sklad Mads Clausen pa je bil z darovanimi 67.000 evri Mladinskemu zdravilišču Rakitna nominiran za donatorja leta.Svoj prispevek smo namenili tudi Otroški prometni pobarvanki Policijskega sindikata Slovenije za večje osveščanje otrok o varnosti v prometu.

V našem podjetju pa radi prisluhnemo tudi inovativnim projektom. Tako smo Fakulteti za strojništvo za opravljanje raziskovalne in razvojne dejavnosti donirali nekatere elemente ogrevalnega sistema, ki so vgrajeni v njihov projekt energijske samozadostne bivalne celice.

Podpiramo tudi Hišo eksperimentov in njihov Znanstival dogodivščin. V Danfoss Trati verjamemo v znanost, neprestano učenje ter spodbujamo radovednost odprtih ljudi.

Global Compact: Odkar je Danfoss leta 2002 pristopil h Global Compact ZN, izvajamo družbene dejavnosti v skladu s temi načeli. V celo vrsto procesov in poslovnih postopkov načrtno vgrajujemo deset načel Global Compact, ki obsegajo podpiranje in upoštevanje mednarodno priznanih človekovih pravic, varovanje pravic zaposlenih, boj proti raznovrstnemu izsiljevanju, proti delu otrok, diskriminaciji na delovnem mestu in boj proti korupciji, vključno z izsiljevanjem in podkupovanjem.

Danfoss ima tudi svoj Etični priročnik za interno uporabo, v katerem so zajeta etična pravila, na katera morajo biti zaposleni v Danfoss Trati posebej pozorni in kakšno vedenje ni sprejemljivo.

Leta 2012 smo zaposlenim predstavili tudi Priročnik za preprečevanje korupcije. Priročnik temelji na mednarodnih zakonih in je oblikovan na podlagi zahtev, ki smo jih kot odgovorno podjetje dolžni izpolnjevati.