en English

Mitja Mavko, državni sekretar na Ministrstvu za finance je predstavil vladni pogled na problematiko privatizacije, kjer je izpostavil nujnost saniranja bančnega sistema, slabo korporativno upravljanje, zadolženost ter premalo domačega in tujega kapitala, nedorečena fiskalno politiko… »S tujimi investicijami lahko znižamo javni dolg in dosežemo fiskalno stabilnost. Privatizacija je priložnost, svež veter, ki v deželo prinaša svež kapital in nov model korporativnega upravljanja. S tujimi investicijami lahko znižamo javni dolg in dosežemo fiskalno stabilnost.«

»Ne želimo dajati vtisa, da nam gori za petami, ne želimo izgledati obupani… Želimo pokazati pripravljenost soočanja s problemi, ki so na poti. Ne želimo prodati le »srebrnine«, saj je trg raznolik, kupci pa različno orientirani.«

Matej Runjak, član upravnega sveta, SOD, je izpostavil specifičnost in raznolikost vsakega posameznega privatizacijskega postopka. »Določiti je treba fokus prodaje in se držati časovnice. Najprej želimo privatizirati podjetja, ki so na proces pripravljena in bodo kreirala uspešne zgodbe- pozitivno poročilo. Prvi pomemben korak na poti uspešne privatizacije podjetij pa je centralizacija upravljanja premoženja.«

Archibald Kremser, CFO, NLB d.d.:

Slovenija se mora zavedati, da ni edina država ki si želi tujih investicij

Archibald Kremser je na primeru NLB d.d. povzel del zgodbe korporativnega prestrukturiranja v Sloveniji, kjer enega največjih izzivov predstavlja veliko vpletenih partnerjev. »Največji izziv je koordinacija in kompleksnost zbiranja ene transakcije,« ter poudaril, da ni dovolj le pripravljenost k privatizaciji: »Privatizacija je del konkurenčnega trga – Slovenija se mora zavedati, da ni edina država ki si želi tujih investicij. Prvi korak je, da država daje pozitiven vtis z željo po tujih investicijah.«

Robert B. Irving, Head of M&A- Central europe and Turkey, White&Case:

V času ko veliko investitorjev išče razloge, zakaj ne skleniti posla, je nujno biti konkurenčen

»Razlogov za slabo voljo investitorjev v Sloveniji je veliko. Slovenija mora nenehno pošiljati v svet signal, da si želimo tujih investicij, spremeniti moramo javno percepcijo – okoli privatizacije je treba zgraditi pozitivno zgodbo. Ljudje morajo razumeti, da se na dolgi rok privatizacija splača in da rast sledi. Nujno je odmakniti ovire s poti preden začnemo s procesom privatizacije: sposobnost in pripravljenost sodelovanja managementa, zgraditi je treba enotno mnenje vseh vpletenih, da ni konflikta interesov, urediti je treba regulativne okvirje… Prej ko to storimo, bolj bomo konkurenčni in boljši izzid lahko pričakujemo.«