Ključna področja dela komisije

AmCham Komisija za korporativno etiko in transparentnost opozarja, da mora korporativno upravljanje postati vodilo upravljanja podjetij, predpogoj za to pa so pravno in regulatorno urejena okolja, ki poudarjajo pomen javnega zaupanja, transparentnosti in pravičnosti. Korporativno upravljanje je eden izmed temeljnih in ključnih elementov v izboljšanju ekonomske učinkovitosti in rasti, pa tudi ključno za privabljanje ključnih strateških investitorjev.

Komisija preko mednarodnih povezav ter podobnih pobud in inštitucij spremlja trende na področju skladnosti. Pri multinacionalnih transakcijah so povezana področja s skladnostjo varstvo okolja, področje varstva človekovih in delavskih pravic, korporativno upravljanje in druga skladnostna področja v zadnjih 2 letih postala ena od treh pomembnih področij vsake transakcije. Pred tem obdobjem so bila ta vprašanja marginalnega pomena. Tega trenda v Sloveniji še ne zaznavano, se pa na ravni Evropske unije pripravlja regulativa glede obveznega skrbnega pregleda upoštevanja človekovih pravic v dobavni verigi.